Quyền riêng tư

Xin đọc chính sách về Quyền riêng tư trên Internet dưới đây, chính sách này giải thích rõ cách thức mà Anhàta đang nỗ lực để xây dựng lòng tin của bạn cũng như đảm bảo an toàn cho các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chính sách này được áp dụng cho tên miền chính www.anhata.com của chúng tôi.


Thu thập thông tin

Thông tin mà chúng tôi thu thập phụ thuộc vào yêu cầu của bạn, việc thu thập các thông tin này là nhằm giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn được tốt hơn. Dưới đây là một vài ví dụ về loại thông tin mà chúng tôi thu thập nếu bạn đồng ý cung cấp chúng:

  • Tên, email, số điện thoại, địa chỉ... khi bạn đăng ký tài khoản.
  • Nội dung tin đăng của bạn.
  • Nội dung bình luận của bạn.
  • ...

Sử dụng các thông tin thu thập

Các thông tin mà Anhàta thu thập sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin liên hệ, giúp bạn đăng ký tham vào các diễn đàn thảo luận, và cung cấp các thông tin được yêu cầu một cách kịp thời.

Thông qua việc truy cập website của chúng tôi, Anhàta có thể lấy được các thông tin chung mang tính thống kê (từ các file nhật ký, như: địa chỉ IP, loại trình duyệt...) của người sử dụng. Các thông tin lấy được từ file nhật ký không chứa đựng các thông tin cá nhân, như: tên, địa chỉ, email, số điện thoại... và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê chung.


Cookies

Cookies là các file thông tin mà website của chúng tôi cấp cho bạn khi bạn truy cập, Cookies được sử dụng trong một vài khu vực trên trang web của chúng tôi chỉ để duy trì kết nối thông tin giữa các trang, điều này giúp bỏ bớt yêu cầu phải cung cấp lại thông tin.

Cookies không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn hoặc của máy tính của bạn. Bạn có quyền chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận Cookies, tuy nhiên nếu bạn từ chối Cookies hoặc nếu chức năng Cookies trên trình duyệt của bạn bị tắt, một số phần của website sẽ không hoạt động được.


Các trang web không thuộc Anhàta

Anhàta không chịu trách nhiệm về chính sách quyền riêng tư cũng như nội dung của bất cứ trang web nào có thể có đường dẫn đến website của Anhàta.

Anhàta có thể có các liên kết tới các website ngoài, xin lưu ý rằng khi đó bạn đã được chuyển sang một trang web khác có thể không thuộc quyền quản lý của Anhàta. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc các chính sách về quyền riêng tư của các trang web đó vì các chính sách về quyền riêng tư của họ có thể khác với chính sách của chúng tôi.


Chia sẻ các thông tin được thu thập

Anhàta chỉ thu thập các thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp để giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu sử dụng dịch vụ của bạn. Trong một số trường hợp (nếu cần thiết) chúng tôi có thể phải chia sẻ các thông tin đó cho các bên được ủy thác, để phục vụ các yêu cầu của bạn.

Chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ bên thứ Ba nào khác mà không được sự đồng ý của bạn, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng do yêu cầu của các cơ quan chức năng.


Bảo vệ các thông tin được thu thập

Anhàta duy trì các biện pháp kỹ thuật và quy trình bảo vệ thông tin tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn.


Thay đổi chính sách

Các chính sách ở đây có thể được sửa đổi vào từng thời điểm, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng. Bạn nên xem lại các chính sách này mỗi khi sử dụng dịch vụ để có thể hiểu rõ và làm chủ được quyền lợi tham gia của mình.


(cập nhật 12/04/2016)

Loading...